Ogłoszenia

Ilustracja do artykułu herb na stronę.png

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Poświętne.

Ilustracja do artykułu RDK FB.jpg

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych, uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), którego głównym celem jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami.

Ilustracja do artykułu herb na stronę.png

Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego.

Ilustracja do artykułu herb na stronę.png

Zawiadomienie o wyborze oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest z trenu gminy Poświętne.

Wydarzenia

Ilustracja do artykułu sesja na stronę.jpg

W dniu 29 maja 2020 roku odbyła się X Sesja Rady Gminy Poświętne VIII Kadencji, na której radni podjęli m.in. uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium – Panu Witoldowi Łapińskiemu Wójtowi Gminy Poświętne za 2019 rok.

Ilustracja do artykułu 2020_05_03_straż0003.jpg

Kościół katolicki w Polsce obchodzi 3 maja uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Ilustracja do artykułu Wręczenie odznaczeń państwowych0015.jpg

12 marca 2020 r. gminę Poświętne odwiedził Wicewojewoda Podlaski dr. Tomasz Madras. Okazją do wizyty było między innymi wręczenie odznaczeń i medali państwowych nadanych na wniosek Pana Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Ilustracja do artykułu SesjaRG_28_02_20200002.jpg

28 lutego 2020 r., w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbyła się IX Sesja Rady Gminy Poświętne VIII Kadencji, którą rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Gołębiewski.

Inwestycje

Ilustracja do artykułu NZOZ_remont_20200008.jpg

3 czerwca 2020 r. zakończono prace remontowe budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poświętnem. Remont rozpoczął się 14 lutego 2020 r. protokolarnym przekazaniem frontu robót Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu odbytego 28 stycznia 2020 r.

Ilustracja do artykułu Przebudowa drogi gminnej Dzierżki - Kamińskie Jaski0018.jpg

2 grudnia 2019 r. została oddana do użytku przebudowana droga gminna nr 107565B Dzierżki – Kamińskie Jaski zlokalizowanej na dz. nr 103 obręb Dzierżki Janowięta Wojciechowięta, dz. nr 68/1, 67/3 Kamińskie Jaski o długości 1,42 km.

Ilustracja do artykułu dkpietkoworem1i2pietro0015.jpg

Gmina Poświętne zrealizowała projekt pt. . „Rewitalizacja budynku po byłej szkole w Pietkowie na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Ilustracja do artykułu fds0001.jpg

4 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył samorządowcom symboliczne czeki opiewające na kwoty dofinansowania przekazane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Kultura

Ilustracja do artykułu INFORMACJA.png

Ważna informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

Ilustracja do artykułu Zajęcia_plastyczne_w_DK_lipiec_20200005.jpg

Dom Kultury w Poświętnem wznowił w okresie wakacyjnym zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, które odbywają się dwa razy w tygodniu.

Ilustracja do artykułu Mistrz Promocji Czytelnictwa 20191.jpg

Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem otrzymała wyróżnienie w branżowym konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019.

Ilustracja do artykułu KONKURS na exlibris GBP.jpg

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na exlibris biblioteki w 70 rocznicę jej powstania.

Oświata

Ilustracja do artykułu logokuratimen.jpg

23 czerwca 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem uczestniczyli w połączeniu online z Panem Ministrem Edukacji Dariuszem Piontkowskim i Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku z Panią Beatą Pietruszką. Spotkanie odbyło się na platformie MS Teams.

Ilustracja do artykułu Naukowa Szkoła Ignacego (1).jpg

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem zdobyła tytuł Naukowej Szkoły Ignacego i otrzymała nagrodę pieniężną. Do nagrody nominowano wiele szkól z każdego województwa, ale tylko jedna mogła zdobyć tytuł. W województwie podlaskim ten tytuł zdobyła nasza szkoła. 23 czerwca 2020 r. podczas uroczystej gali w trybie on-line rozdane zostały nagrody.

Ilustracja do artykułu Stypendia Wójta Gminy Poświętne 20200001.jpg

W dniu 26 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem zakończono rok szkolny 2019/2020. W tym roku, ze względu na obowiązujące, szczególne środki bezpieczeństwa związane z pandemią, nie było uroczystego zakończenia z udziałem wszystkich uczniów i ich rodziców. Na placu przed szkołą, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zebrali się uczniowie – stypendyści Wójta Gminy Poświętne, którzy uzyskali ocenę 5,0.

Ilustracja do artykułu zdalna szkoła plus0004.jpg

Gmina Poświętne zakupiła kolejny sprzęt komputerowy do wspomagania zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem przystępując do projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Powrót na początek strony